ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

image_pdfimage_print
Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1225/23 (ΑΔΑ: ΩΜ8Β7ΛΨ-Π32) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό µε ηλεκτρονικές
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2023- 2024 Π.Ε. Φλώρινας».
Ο Προϋπολογισμός των υπηρεσιών «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2023-2024 Π.Ε. Φλώρινας» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #476.160,00 €# συµπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(384.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 92.160,00 € δαπάνη Φ.Π.Α.), για διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση