ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αποκατάστασης – ανάδειξης – επανάχρησης του Νότιου διατειχίσματος και του Μεντρεσέ στην Καστοριά»

image_pdfimage_print

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της «Αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αποκατάστασης – ανάδειξης και επανάχρησης του Νότιου διατειχίσματος και του Μεντρεσέ στην Καστοριά», με προεκτιμώμενη αμοιβή 95.208,94 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 118.059,09€).

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση