Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

image_pdfimage_print

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της «Αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αποκατάστασης – ανάδειξης και επανάχρησης του Αρχοντικού Σκούταρη στην Καστοριά», με προεκτιμώμενη αμοιβή 76.109,24 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 94.375,45 €).

 

Αναλυτικά η Περίληψη Διακήρυξης εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση