Περίληψη Διακήρυξης Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού 2022-2023 ΠΕ Φλώρινας»

image_pdfimage_print

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1144/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ5Χ7ΛΨ-Δ5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό µε ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας». Ο Προϋπολογισμός των υπηρεσιών «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #476.160,00 €# συµπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (384.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 92.160,00 € δαπάνη Φ.Π.Α.), για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Την περίληψη διακήρυξης μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση