ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Αρχικός Έλεγχος, Επανέλεγχος και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Αρχικός Έλεγχος, Επανέλεγχος και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (43.122,24€) (καθαρή αξία 34.776,00€ και ΦΠΑ 24% 8.346,24€) και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση