ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (2.258.697,15€) (καθαρή αξία 1.821.529,96€ και ΦΠΑ 24% 437.167,19€)

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση