ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (6.733.747,10€) (καθαρή αξία 5.430.441,21€ και ΦΠΑ 24% 1.303.305,89€).

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση