ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 – Μητρώο παρόχων υπηρεσιών συμβούλων & εμπειρογνωμόνων


Eπισημαίνεται ότι το μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι συνεχώς ανοικτό και όποιος συνάδελφος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση ΕΔΩ