Παρουσίαση του έργου της Ομάδας Εργασίας «Ανάλυση και Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας»

image_pdfimage_print

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών παραγωγής νέων, καινοτόμων  υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση το λιγνίτη, με στόχο την προσέλκυση δυνητικών επενδύσεων στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας.

Στα καινοτόμα  υλικά  περιλαμβάνονται  τα   νανοϋλικά του άνθρακα όπως το γραφένιο και τα παράγωγά του, τα νανοσωματίδια και  οι νανοϊνες τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ερευνητικού ενδιαφέροντος, λόγω της άμεσης εφαρμογής τους στη Βιομηχανία 4.0 και κυρίως στα συστήματα ΑΠΕ, στην αποθήκευση Ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση και στην τεχνολογία του Υδρογόνου.

Το έργο δίνει μια τεκμηριωμένη απάντηση στο καίριο ερώτημα του πώς και κάτω από ποιες  προϋποθέσεις μπορούν να αξιοποιηθούν οι περίπου 600 εκ. τόνοι λιγνίτη που θα παραμείνουν στη Δυτική Μακεδονία, μετά το οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επισυνάπτονται τα σχετικά Παραδοτέα:
D 1.1: Τεχνική Αναφορά
D 1.2: Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση
D 2.1: Μελέτη Σκοπιμότητας
D 2.2: Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων-Πρόταση Περιφερειακής Στρατηγικής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση