Η παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Johannes Hahn