Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ επί της διαβούλευσης για τo Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης και Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας


Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της παρέμβασης εδώ.