Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ – Αίτημα παράτασης προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 και διόρθωσης των τ.μ. στους Δήμους


Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, απέστειλε τη συνημμένη επιστολή στον Υπουργό Ενέργειας, προκειμένου να παραταθούν οι προθεσμίες υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 και να διορθωθούν τα τ.μ. των κτιρίων στους Δήμους της χώρας.