Παρέμβαση για τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων στους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.