Παρατηρήσεις-Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για το στάδιο Β2 της μελέτης του Γ.Π.Σ. Δήμου Κοζάνης & θέσεις αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το ΓΠΣ Δ.Κοζάνης


Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σταδίου Β2 της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης

Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ αναφορικά με το σιδηρόδρομο και τη συσχέτισή του με το Γ.Π.Σ. Δήμου Κοζάνης