Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”

image_pdfimage_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-9-2017

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”

Σύμφωνα με την Αριθ.Οικ.39142/20.9.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3327Β/21.9.2017) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας δίνεται παράταση ενός (1) μήνα της προθεσμίας για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο Ν.4178/2013 λήγει την 23η Οκτωβρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 50 μηνών και δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευσή του.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση