Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου για την Π.Ε. Κοζάνης έως 7/11/’14