Παράταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ΤΣΜΕΔΕ (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) μέχι 29-2-2016 για όσους είχαν κάνει χρήση του Ν.4252/2014

image_pdfimage_print

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργείου Eργασίας σχετικά με την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αφορά όσους έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της περ. Β, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, δηλαδή είχαν οφειλές για το διάστημα 2011-2013 και μέσο εισόδημα κάτω από 12.000€ για αυτό το χρονικό διάστημα.

Η εγκύκλιος εδώ

Ο Ν.4254/2014 (Αρθρο 1, Υποπαραγρ. Α3, Β)

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση