Παραδοτέο Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ «Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών»