Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικων): Προκήρυξη Θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Υποτροφία