Ορκομωσία Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΔΜ

image_pdfimage_print

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία τα πέντε εκλέγονται και τα υπόλοιπα δύο τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του.

Μετά τις αρχαιρεσίες της 6ης Οκτωβρίου του 2020 και τον ορισμό των 2 μελών από το ΥΠΟΜΕΔΙ προέκυψε η παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κανδηλιώτης Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος: Στάμος Απόστολος

Μέλη: Αμανατίδου Ελισάβετ, Ζήση Αθηνά, Κοκόλης Κων/νος, Κωτσίδης Θεόδωρος, Παπαβραμίδης Δημήτριος

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση