ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (10 θέσεις ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών).


- Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού-Ενημέρωση υποψηφίων
- Ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού