Όλα τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη

image_pdfimage_print

1. Εκπαίδευση υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κλιματισμού, 18 – 26/4

2. Διενέργεια & Συγγραφή Πραγματογνωμοσυνών, 25 – 29/4

3.Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας, 9/5 – 10/6

4. Προκατασκευή – Βιομηχανοποιημένη Δόμηση, 9 – 13/5

5. Εκπαίδευση υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, 9 – 27/5

 

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ISO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα σεμινάρια κινούνται σε δύο άξονες :

1.Εισαγωγικά σεμινάρια εκπαίδευσης, όπου αναλύονται τα πρότυπα με παραδείγματα και ασκήσεις.

2.Σεμινάρια Εσωτερικών Επιθεωρητών αυτών των προτύπων.

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

OHSAS 18001 (Σύστημα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία)

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

 

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

• HACCP (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων)


• ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων)

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση