Νέο γραφείο παραλαβής δηλώσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη


- Ανακοίνωση για το γραφείο της Θεσσαλονίκης

- Χρήσιμες Ανακοινώσεις για την κτηματογράφηση στην Π.Ε. Κοζάνης

- Χρήσιμες Ανακοινώσεις για την κτηματογράφηση στο Δ. Κοζάνης