Νέες ερωταπαντήσεις για το Ν.4178/2013 – ΤΕΕ Πελοποννήσου (upd. 28-9-2016)


 - Αρχείο 50ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

   - Αρχείο 51ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων