Νέες ερωταπαντήσεις για το Ν.4178/2013 – ΤΕΕ Πελοποννήσου (upd. 27-7-2015)


Αρχείο  31ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων

Αρχείο  32ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων