Νέες ερωταπαντήσεις για το Ν.4178/2013 – ΤΕΕ Πελοποννήσου (upd. 8-7-2015)


Αρχείο  28ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων

Αρχείο  29ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων

Αρχείο  30ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων

Αρχείο  31ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων