Νέες ερωταπαντήσεις για το Ν.4178/2013 – ΤΕΕ Πελοποννήσου (upd. 21-12-2015)


Αρχείο  38ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων

Αρχείο  39ης  ομάδας  ερωτήσεων – απαντήσεων