Νέα Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική πολεοδομία


Το Σύστημα της ηλεκτρονικής πολεοδομίας τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2019

Το ΦΕΚ ΕΔΩ