Νέα εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων για τους δασικούς χάρτες -το πλήρες κείμενο