Ν.4495/2017 για τον έλεγχο και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος – Δεν προβλέπεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το μηχανικό, ούτε υπάρχει απαίτηση κατάθεσης της συμφωνηθείσας αμοιβής στην ΕΤΕ

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» (Άρθρο 40, παράγραφος ιζ, ιη) ΔΕΝ προβλέπεται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το μηχανικό, ούτε η υπάρχει απαίτηση κατάθεσης άλλων κρατήσεων από τον μηχανικό , καθώς και της συμφωνηθείσας αμοιβής στην ΕΤΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αντίστοιχα μεταξύ άλλων απαιτούνται:

ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δηµοσίου, ΕΦΚΑ και δήµου, καθώς και
ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµο λόγιο που αφορά την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

Επομένως η μόνη υποχρέωση του μηχανικού παραμένει η καταβολή του ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση