Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων

image_pdfimage_print

Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) μετατίθεται για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών για την 01.07.2015 και για όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για την 01.12.2015.

Το σχετικό απόσπασμα του ΦΕΚ Β” 330/10-03-2015  ΕΔΩ

Ολόκληρο το ΦΕΚ Β” 330/10-03-2015  ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση