Κτηματολόγιο Α.Ε. – Επίλυση θεμάτων προς αποφυγή επιβάρυνσης πολιτών από το Κτηματολόγιο


- Η επιστολή απάντησης
- Η επιστολή για το θέμα του ΤΕΕ/ΤΔΜ