Ξεκινά η εκδίκαση των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες στα τέλη Ιανουαρίου

image_pdfimage_print

Από τέλη Ιανουαρίου (26/1) αναµένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες τους οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις µήνες, µε δυνατότητα επιπλέον δύο µηνών σε περίπτωση που χρειαστεί, προκειµένου να εκδικάσουν τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών. Συνολικά, έχουν συσταθεί στη χώρα 110 Επιτροπές, ενώ θα συσταθεί και άλλη µία βοηθητική στη Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας.

Το ποσοστό της µερικής κύρωσης (δηλαδή, οι δασικοί χάρτες για τους οποίους δεν έχουν, µεταξύ άλλων, ασκηθεί αντιρρήσεις) στο σύνολο της έκτασης της χώρας ανέρχεται στο 31,39%. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις που κυρώνονται αποτελούν το 60,15% των αναρτηµένων περιοχών, ενώ οι µη δασικές το 33,45%. Στόχος του υπουργείου είναι η ολική κύρωση των δασικών χαρτών, αφού δηλαδή εξεταστούν οι αντιρρήσεις και εγκριθούν τα αποδεκτά πρόδηλα από τις ΕΠΕΑ, εξεταστούν οι αιτήσεις εξαγοράς και χρήσης, και αρθούν οι αναδασωτέες σε εκτάσεις µη δασικού χαρακτήρα, να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2020.

-Νέες αναρτήσεις. Προς το παρόν, και µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2018, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση των αναρτήσεων στο 17% της χώρας. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέµβριο 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης για τις Διευθύνσεις Δασών Πέλλας, Καβάλας, Θεσπρωτίας, Ξάνθης, Αρκαδίας, Κυκλάδων, Φλώρινας, Λέσβου, Κιλκίς, Θάσου, Χανιών, Σερρών και Ζακύνθου. Πρόκειται για έκταση που καλύπτει περίπου το 9% της χώρας. Από τις ήδη σε ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχές, αυτές που παράλληλα βρίσκονται και στο στάδιο της επεξεργασίας αντιρρήσεων για την εξέτασή τους από τις ΕΠΕΑ είναι η Πέλλα, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Αρκαδία, οι Κυκλάδες, η Φλώρινα και η Λέσβος. Μέσα στον µήνα, ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Ηµαθία, τον Φεβρουάριο στη Χίο και τα Τρίκαλα, ενώ στην Ανατολική και Δυτική Αττική η ανάρτηση των δασικών χαρτών θα πραγµατοποιηθεί κλιµακωτά έως τον Μάιο. Τον Μάρτιο ξεκινά και η ανάρτηση στην Καρδίτσα, ενώ µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση στις εναποµείναντες περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Λάρισας και της Μαγνησίας. Πρόκειται για το 8% της έκτασης της χώρας.

-Αντιρρήσεις. Συνολικά, µέχρι τον Δεκέµβριο, µόνο οι αντιρρήσεις έφτασαν τις 134.121. Οι περισσότερες, οι οποίες ανέρχονται σε 16.415 υποβλήθηκαν στον Νοµό Ιωαννίνων. Ακολουθεί ο Νοµός Λακωνίας µε 15.356, ο Νοµός Λάρισας µε 14.976 αντιρρήσεις, ο Νοµός Μεσσηνίας µε 14.215 και ο Νοµός Αχαΐας µε 11.521 αντιρρήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό έκτασης αντιρρήσεων επί αναρτηµένων καταγράφεται στη Φθιώτιδα µε 40,49%. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα µε 36,97%, η Φλώρινα µε 20,84% και η Αττική µε 11,73%.

-Χρήσιµες πληροφορίες. Κατά του περιεχοµένου του Δασικού Χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 105 ηµερών από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Δ/νση Δασών. Σηµειώνεται ότι η προθεσµία προεκτείνεται κατά 20 ηµέρες για κατοίκους του εξωτερικού. Υπενθυµίζουµε ότι η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή µόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλµάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας. Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος µπορούν να κατατεθούν και στην αρµόδια Δ/νση Δασών. Σηµειώνεται ότι µε τις αντιρρήσεις κατά του περιεχοµένου του αναρτηµένου Δασικού Χάρτη προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά τον χαρακτήρα ή τη µορφή κάποιας εµφανιζόµενης στον Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση