Κλειστή Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες συμβούλων Μηχανικού – Τεχνικού Συμβούλου για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ» -Υποέργο 1

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η κλειστή Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες συμβούλων Μηχανικού – Τεχνικού Συμβούλου για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ» -Υποέργο 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση