ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ : Πρόσκληση για συμμετοχή στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα)

image_pdfimage_print

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ»

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, ο ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν ορισμού του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, προχώρησε σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

Οι αξιολογητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση προτάσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ ή και άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων – συγχρηματοδοτούμενων ή μη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο υποβάλλονται ανά πάσα χρονική στιγμή.

Εξέταση των αιτήσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου θα διενεργηθεί αρχικά για τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, με την προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά αμφότερα έως και την 10/08/2016.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις θα εξετάζονται ανά τρίμηνο και ειδικότερα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 01/01, 01/04, 01/07 και 01/10 θα εξετάζονται εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών των αντίστοιχων μηνών.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την 10/08/2016 χωρίς δικαιολογητικά, θα εξετάζονται την περίοδο που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά.

Το επικαιροποιημένο Μητρώο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και των εταίρων του (για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και της  Δυτικής Μακεδονίας στην ιστοσελίδα  της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, www.e-kepa.gr) θα αντικαθιστά το προγενέστερο, λαμβάνοντας νέα ημερομηνία προσδιορισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την υποβολή της αίτησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οτιδήποτε σχετικό με την πρόσκληση για το Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτήριο Ερμής, 10 χλμ. Χαριλάου –Θέρμης, Θεσσαλονίκη,  e-mail: info@e-kepa.gr , site: www.e-kepa.gr), καθώς και από και από τον ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 113, τηλ 210-6985210, email: info@efepae.gr).

 

Αναλυτικά η πρόσκληση με πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής  ΕΔΩ και τα παραρτήματα ΕΔΩ

Η φόρμα υποβολής αίτησης ΕΔΩ

 

Πληροφορίες : κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπ. Δημοσιότητας και Πληροφόρησης,

τηλ. 2310-480.000/εσ.134, Kιν. 6937003555, e-mail tsitsopoulosi@e-kepa.gr

 

 

 

 

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση