Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ του υπ. Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (22-1-2020)


- Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου του υπουργειου παιδείας και θρησκευματων ΕΔΩ