Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση


Για πληροφορίες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου) με υποχρεωτική απασχόληση από την ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://goo.gl/JELiSi