ΚΑΠΕ: Προσλήψεις μηχανικών – εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση προγραμμάτων

image_pdfimage_print

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσής της µέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραµµάτων, χωρίς καµία δέσµευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραµµάτων, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

  • Έργο: Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Θεµατική Περιοχή : Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
  • Έργο: GREECE / Albania Energy Tourism (GALET)
  • Έργο: Mediterranean Activities for Research and Innovation in the Energy sector (MARE)
  • Έργο: ESCOs, Υποστήριξη και παρακολούθηση εφαρµογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών
  • Έργο: MultEE (GIZ), H2020-EE-2014-CSA A-B-C multEE Facilitating Multi-level governance for energy efficiency
  • Έργο: EnPC (GIZ), H2020-EE-2014-CSA D-Finance EnPCINTRANS Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition
  • Έργο: EU–SOLARIS-The European SOLAR Research Infrastructure for Concentrating Solar Power
  • Έργο: ΥΠ-ΑΠΕ (ΕΣΠΑ), Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ
  • Έργο: AVATAR – AdVanced Aerodynamic Tools for Large Rotors
  • Έργο: IRPWIND — Integrated Research Project in Wind Energy

H αναλυτική προκήρυξη εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση