Ιστοσελίδα Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας του νέου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής, στη διεύθυνση:

http://enveng.uowm.gr