Εισηγήσεις επιμορφωτικού σεμιναρίου «Καλές Πρακτικές Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Τριτογενούς τομέα»


  1. Αριστείδης Αφεντουλίδης με θέμα : «Εφαρμογές συστημάτων BMS στο ΤΕΙ Κοζάνης και στο ΔΕΗ/ΛΚΔΜ»

  2. Δημήτριος Τσιαμήτρος με θέμα : «Διαχείριση Ενέργειας σε κτίρια – έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο»