Εισηγήσεις ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης με βιομάζα στην πόλη των Γρεβενών»


- Είδη, διαθεσιμότητα, ποσότητα, συλλογή, μεταφορά και κόστος τοπικής βιομαζας ανά μονάδα ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (Ντάβος Νίκος, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ).

Θερμικό φορτίο της πόλης των Γρεβενών, δίκτυο τηλεθέρμανσης. (Γιαγκόζογλου Ευθύμιος, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ).

Προτεινόμενη τεχνολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος λεβήτων βιομάζας για την πόλη των Γρεβενών, (Ντούνας Αλέκος, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ).

Προτεινόμενα σενάρια εφαρμογής, συμπεράσματα, προβληματισμοί. (Τσιαμήτρος Δημήτριος, μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ).