Εισηγήσεις ενημερωτικής εκδήλωσης για την ανάρτηση των δασικών της Π.Ε. Κοζάνης


Εισήγηση Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης

Εισήγηση Επικεφαλής Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) Π.Ε. Κοζάνης