Εισήγηση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρη Μαυροματίδη στην 7η τακτική συνεδρίαση 2016 Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ (6/6/2016)