Εισήγηση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Δημήτρη Μαυροματίδη στην 4η τακτική συνεδρίαση 2015 Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ