Εισήγηση έκτακτου θέματος 4ης τακτικής συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ (Ασφαλιστικές Εισφορές)