Υποβολή υπομνήματος προς Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. κ. Λαφαζάνη με θέσεις-προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα