ΥΠΕΝ – Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ


Με την ανάρτηση τριών εντολών πληρωμής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά τη διαδικασία ενίσχυσης των δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Το συνολικό ποσό για τις 3 αυτές αποφάσεις είναι 351.422,23 ευρώ.

Δείτε παρακάτω τις τρεις αποφάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων και τα αντίστοιχα ποσά: