ΥΠΕΚΑ – Οι 3.638 ενεργειακοί επιθεωρητές που ενισχύονται οικονομικά σε Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία


Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε 2 ακόμα αποφάσεις (μία εγκριτική και μία απορριπτική) σχετικά με την ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

Η εγκριτική λίστα με τα ονόματα για Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία εδώ

Η απορριπτική λίστα με τα ονόματα για Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία εδώ