Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Τελευταια Νεα

Διαβούλευση Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Δελτία Τύπου

Διαβούλευση Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)

9 Απριλίου 2021

Το Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό προγραμματικό πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού [περισσότερα]