Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Τελευταια Νεα

Πρόσκληση για την Απευθείας Ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την Απευθείας Ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

5 Οκτωβρίου 2022

Δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [περισσότερα]

Πραγματογνωμοσυνες